Услови и правила за користење на веб -страницата

1. Услови

Со пристапување до оваа веб -страница, достапна од http://mk.hejingangguan6.com, вие се согласувате да бидете обврзани со овие Услови и правила за користење на оваа веб -страница и се согласувате дека вие сте одговорни за договорот со сите важечки локални закони. Ако не се согласувате со некој од овие услови, забранет ви е пристап до оваа страница. Материјалите содржани на оваа веб -страница се заштитени со закон за авторски права и трговски марки.

2. Користете лиценца

Се дава дозвола за привремено преземање на една копија од материјалите на веб-страницата на Производител на платформа за лифт само за лично, некомерцијално преодно гледање. Ова е доделување лиценца, а не пренос на сопственост, и според оваа лиценца не можете:

Ова ќе им овозможи на Производител на платформа за лифт да престанат по прекршување на кое било од овие ограничувања. По раскинувањето, вашето право на гледање исто така ќе биде прекинато и треба да ги уништите сите преземени материјали што ги поседувате, без разлика дали се печатени или електронски. Овие Услови на услуга се создадени со помош на Услови на генератор на услуги .

3. Општи услови

Сите материјали на веб -страницата на Производител на платформа за лифт се дадени „како што се“. Производител на платформа за лифт не дава гаранции, може да биде изразено или подразбирано, затоа ги негира сите други гаранции. Понатаму, Производител на платформа за лифт не дава никакви изјави во врска со точноста или веродостојноста на користењето на материјалите на својата веб -страница или на друг начин поврзани со такви материјали или какви било страници поврзани со оваа веб -страница.

4. Ограничувања

Производител на платформа за лифт или неговите добавувачи нема да одговараат за каква било штета што ќе настане со употреба или неможност за користење на материјалите на веб -страницата на Производител на платформа за лифт, дури и ако Производител на платформа за лифт или овластен претставник на оваа веб -страница е известен , усно или писмено, за можноста за таква штета. Некои надлежности не дозволуваат ограничувања на имплицирани гаранции или ограничувања на одговорноста за случајна штета, овие ограничувања може да не важат за вас.

5. Ревизии и Ерата

Материјалите што се појавуваат на веб -страницата на Производител на платформа за лифт може да вклучуваат технички, печатни или фотографски грешки. Производител на платформа за лифт нема да вети дека некој од материјалите на оваа веб -страница е точен, целосен или актуелен. Производител на платформа за лифт може да ги промени материјалите содржани на својата веб -страница во секое време без претходна најава. Производител на платформа за лифт не презема никаква обврска за ажурирање на материјалите.

6. Линкови

Производител на платформа за лифт не ги прегледал сите страници поврзани со неговата веб -страница и не е одговорен за содржината на која било поврзана страница. Присуството на која било врска не подразбира одобрување од Производител на платформа за лифт на страницата. Употребата на која било поврзана веб -страница е на сопствен ризик на корисникот.

7. Услови на употреба на страницата Измени

Производител на платформа за лифт може да ги ревидира овие Услови на употреба за својата веб -страница во секое време без претходна најава. Со користење на оваа веб -страница, вие се согласувате да бидете обврзани со тековната верзија на овие Услови и правила на употреба.

8. Ваша приватност

Ве молиме прочитајте ја нашата Политика за приватност.

9. Водечки закон

Секое побарување поврзано со веб -страницата на Производител на платформа за лифт ќе биде регулирано со законите за секира без оглед на одредбите за конфликт на закон.