Услови и правила
Добредојдовте на Elevator Platform Company!

Овие услови ги наведуваат правилата и прописите за користење на веб -страницата на Производител на платформа за лифт, лоцирана на http://mk.hejingangguan6.com.

Со пристапување до оваа веб -страница, претпоставуваме дека ги прифаќате овие правила и услови. Не продолжувајте да користите Elevator Platform Company ако не се согласувате да ги преземете сите правила и услови наведени на оваа страница.

Колачиња:
Веб -страницата користи колачиња за да ви помогне да го персонализирате вашето онлајн искуство. Со пристапување Elevator Platform Company, се согласивте да ги користите потребните колачиња.

Колаче е текстуална датотека што се става на вашиот хард диск од сервер на веб -страница. Колачињата не можат да се користат за извршување програми или доставување вируси на вашиот компјутер. Колачињата ви се доделуваат единствено и може да ги чита само веб -сервер во доменот што ви го издал колачето.

Може да користиме колачиња за да собираме, чуваме и следиме информации за статистички или маркетинг цели за да работиме со нашата веб -страница. Имате можност да прифатите или одбиете опционални колачиња. Постојат некои потребни Колачиња кои се неопходни за функционирање на нашата веб -страница. Овие колачиња не бараат ваша согласност, бидејќи тие секогаш функционираат. Ве молиме имајте предвид дека со прифаќање на потребните колачиња, вие исто така прифаќате и колачиња од трети страни, кои може да се користат преку услуги обезбедени од трети страни, ако користите такви услуги на нашата веб-страница, на пример, прозорец за прикажување видеа обезбеден од трети страни и интегриран на нашата веб -страница.

Лиценца:
Освен ако не е поинаку наведено, Производител на платформа за лифт и/или неговите даватели на лиценци ги поседуваат правата на интелектуална сопственост за целиот материјал на Elevator Platform Company. Сите права на интелектуална сопственост се резервирани. Може да пристапите до ова од Elevator Platform Company за ваша лична употреба подложени на ограничувања утврдени во овие правила и услови.

Не смеете:

Копирајте или повторно објавете материјал од Elevator Platform Company
Продажба, изнајмување или подлиценца материјал од Elevator Platform Company
Репродуцирајте, дуплирајте или копирајте материјал од Elevator Platform Company
Прераспределете ја содржината од Elevator Platform Company
Овој Договор започнува на датумот на истиот.

Делови од оваа веб -страница им нудат на корисниците можност да објавуваат и разменуваат мислења и информации во одредени области на веб -страницата. Производител на платформа за лифт не филтрира, уредува, објавува или прегледува коментари пред нивното присуство на веб -страницата. Коментарите не ги одразуваат ставовите и мислењата на Производител на платформа за лифт, неговите агенти и/или филијали. Коментарите ги одразуваат ставовите и мислењата на лицето кое ги објавува своите ставови и мислења. До степенот дозволен со важечките закони, Производител на платформа за лифт нема да биде одговорен за Коментарите или каква било одговорност, штета или трошоци предизвикани и/или претрпени како резултат на каква било употреба и/или објавување и/или појава на Коментарите на оваа веб -страница.

Производител на платформа за лифт го задржува правото да ги следи сите коментари и да ги отстрани сите коментари што може да се сметаат за несоодветни, навредливи или предизвикуваат прекршување на овие Услови и правила.

Вие гарантирате и застапувате дека:

Имате право да ги објавувате коментарите на нашата веб -страница и ги имате сите потребни лиценци и согласности за тоа;
Коментарите не напаѓаат никакво право на интелектуална сопственост, вклучително и без ограничување авторско право, патент или трговска марка на која било трета страна;
Коментарите не содржат клеветен, клеветен, навредлив, непристоен или на друг начин незаконски материјал, што претставува нарушување на приватноста.
Коментарите нема да се користат за барање или промовирање бизнис или обичај или презентирање комерцијални активности или незаконска активност.
Со ова Производител на платформа за лифт давате не-ексклузивна лиценца за користење, репродукција, уредување и овластување на другите да користат, репродуцираат и уредуваат кој било од вашите коментари во која било форма и форма, или медиум.

Хиперврска до нашата содржина:
Следниве организации можат да се поврзат со нашата веб -страница без претходно писмено одобрување:

Владини агенции;
Пребарувачите;
Вести организации;
Онлајн дистрибутерите на директориуми можат да се поврзат со нашата веб -страница на ист начин како што се хиперврски до веб -страниците на други наведени бизниси; и
Акредитирани бизниси ширум системот, освен барање непрофитни организации, добротворни трговски центри и добротворни групи за собирање средства, кои можеби нема да се поврзат со нашата веб-страница.
Овие организации може да водат до нашата почетна страница, до публикации или до други информации на веб -страницата, се додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) лажно не подразбира спонзорство, одобрување или одобрување на страната што ја поврзува и нејзините производи и/или услуги; и (в) се вклопува во контекст на страницата на страницата што ја поврзува.

Може да разгледаме и одобриме други барања за врски од следниве типови организации:

најчесто познати извори на информации за потрошувачите и/или деловните активности;
сајтови на заедницата;
здруженија или други групи што претставуваат добротворни организации;
дистрибутери на директориуми преку Интернет;
интернет портали;
сметководствени, правни и консултантски фирми; и
образовни институции и трговски здруженија.
Willе одобриме барања за врски од овие организации ако одлучиме дека: (а) врската нема да н make натера да изгледаме неповолно за себе или за нашите акредитирани бизниси; (б) организацијата нема негативни записи кај нас; (в) користа за нас од видливоста на хиперврската го компензира отсуството на Производител на платформа за лифт; и (г) врската е во контекст на општи информации за ресурсите.

Овие организации може да водат до нашата почетна страница с as додека врската: (а) не е на кој било начин измамен; (б) не значи лажно спонзорство, одобрување или одобрување на страната што ја поврзува и нејзините производи или услуги; и (в) се вклопува во контекст на страницата на страницата што ја поврзува.

Ако сте една од организациите наведени во став 2 погоре и сте заинтересирани да се поврзете со нашата веб-страница, мора да не известите со испраќање е-пошта на Производител на платформа за лифт. Ве молиме, вклучете го вашето име, името на вашата организација, информации за контакт, како и URL -то на вашата страница, листа на сите URL -адреси од кои имате намера да се поврзете со нашата веб -страница и список на URL -адреси на нашата страница до кои би сакале да линк. Почекајте 2-3 недели за одговор.

Одобрени организации може да водат до нашата веб -страница како што следува:

Со употреба на нашето корпоративно име; или
Со употреба на униформниот локатор на ресурси поврзан со; или
Користењето на кој било друг опис на нашата веб -страница поврзана со тоа има смисла во контекст и формат на содржина на страницата на страницата што поврзува.
Нема да се дозволи употреба на логото на Производител на платформа за лифт или друго уметничко дело за поврзување на отсуство на договор за лиценца за трговска марка.

Одговорност за содржина:
Ние нема да бидеме одговорни за секоја содржина што се појавува на вашата веб -страница. Се согласувате да н protect заштитите и одбраните од сите тврдења што се покренати на вашата веб -страница. Не треба да се појавуваат врски на која било веб -страница што може да се протолкуваат како клевета, непристојна или криминална, или која повредува, инаку крши или застапува повреда или друго кршење на правата на трети страни.

Резервација на правата:
Го задржуваме правото да бараме да ги отстраните сите врски или која било посебна врска до нашата веб -страница. Одобрувате веднаш да ги отстраните сите врски до нашата веб -страница на барање. Ние, исто така, го задржуваме правото да ги измениме овие правила и услови и неговата политика за поврзување во секое време. Со континуирано поврзување со нашата веб -страница, вие се согласувате да бидете обврзани и да ги следите овие одредби и услови за поврзување.

Отстранување врски од нашата веб -страница:
Ако најдете линк на нашата веб -страница што е навредлив од која било причина, слободно можете да контактирате и да не известите во секој момент. Willе ги разгледаме барањата за отстранување врски, но ние не сме обврзани да или така или директно да ви одговориме.

Не гарантираме дека информациите на оваа веб -страница се точни. Ние не гарантираме за неговата целосност или точност, ниту ветуваме дека ќе се осигураме дека веб -страницата останува достапна или дека материјалот на веб -страницата ќе биде ажуриран.

Одрекување:
Во максимална мера дозволена со важечкиот закон, ги исклучуваме сите застапувања, гаранции и услови во врска со нашата веб -страница и користењето на оваа веб -страница. Ништо во ова одрекување нема:

ја ограничуваат или исклучуваат нашата или вашата одговорност за смрт или лична повреда;
ограничете ја или исклучете ја нашата или вашата одговорност за измама или измама погрешно прикажување;
ограничете ги нашите или вашите обврски на кој било начин што не е дозволен според важечкиот закон; или
исклучи каква било наша или ваша обврска што може да не биде исклучена според важечкиот закон.
Ограничувањата и забраните за одговорност утврдени во овој дел и на друго место во оваа одрекување: (а) се предмет на претходниот став; и (б) ги регулира сите обврски што произлегуваат од одрекувањето од одговорност, вклучувајќи ги и обврските што произлегуваат од договор, во деликт и прекршување на законската должност.

С the додека веб -страницата и информациите и услугите на веб -страницата се дадени бесплатно, ние нема да бидеме одговорни за каква било загуба или штета од која било природа.